Servicii

Calitatea serviciilor pe care le punem la dispoziția clienților este certificată prin deținerea ISO 9001 privind managemenetul calității și ISO 14001 privind managementul mediului

TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI PE RUTE INTERNE

Transportăm eficient mărfurile Dumneavoastră pe relații interne avînd capacitatea de a acoperi întreg teritoriul național. Asigurăm servicii de transport mărfă pentru clienții noștri pe bază

Read more
Service3_en

Service3 ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, perspiciatis mollitia, officiis in debitis quo incidunt delectus similique officia repellendus, repudiandae. Mollitia vero dolores pariatur

Read more
Serivice2_en

Service2 ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, perspiciatis mollitia, officiis in debitis quo incidunt delectus similique officia repellendus, repudiandae. Mollitia vero dolores pariatur exercitationem,

Read more

Clienti

Societatea noastră oferă servicii de calitate, cu respectarea strictă a termenelor de încarcare și livrare. Clienții noștri provin din industria oțelului, a băuturilor și cea producătoare de autovehicule. Dimensiunea societății noastre oferă flexibilitatea de care clienții noștri au nevoie

Client 3 en

Client3 ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, perspiciatis mollitia, officiis in debitis quo incidunt delectus similique officia repellendus, repudiandae. Mollitia vero dolores pariatur exercitationem,

Client 3 en
Client 1 en

client1 ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, perspiciatis mollitia, officiis in debitis quo incidunt delectus similique officia repellendus, repudiandae. Mollitia vero dolores pariatur exercitationem,

Client 1 en
Client 2 en

Client2 ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus, perspiciatis mollitia, officiis in debitis quo incidunt delectus similique officia repellendus, repudiandae. Mollitia vero dolores pariatur exercitationem,

Client 2 en

Flota

Asigurăm transportul mărfurilor Dumneavoastră cu flota proprie de camioane Euro 5 și Euro 6 a căror vărstă medie este de circa 2 ani. Cu un respect ridicat față de mediu și o amprentă de carbon scăzută transportăm mărfurile dumneavoastră cu următoarele capacități: 3 capuri tractor Volvo Euro 6 2014 cap tractor + 3 semiremorci Tutlainer Schmitz 2014, ce certificare anvelope, bauturi, Daimler; 3 capuri tractor Volvo Euro 6 2015 mega + 3 semiremorci Schimitz Mega, cu certificare anvelope, bauturi, Daimler; 6 capuri tractor Volvo Euro 6 2016 mega + 6 semiremorci Schimitz Mega 2 cu certificare anvelope, bauturi, Daimler + 4 pentru coli si cerificare anvelope, bauturi, Daimer; 5 capuri tractor Volvo Euro 5eev mega 2013 + 5 semiremorci Schimitz Mega 2013; 1 cap tractor Volvo Euro 6 2016 mega + 1 semiremorca Faymonville. Flota noastră se largește în mod constant concomitent cu lărgirea numărului nostru de clienți.

Contacteaza-ne

Date de contact


Telefon: 0744 697 148

Adresa: str. Mihai Veliciu, nr. 21 / 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania, CP 400423

Nume (necesar)

Email (necesar)

Subiect

Mesaj

Contact us

Contact us


Phone: 00-40-744-697.148

Adress: street Mihai Veliciu, nr. 21 / 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania, CP 400423

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

RAVCAR- casă de expediții

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că începând cu data de 08.11.2016 societatea RAVCAR dobândește licența pentru efectuarea activităților conexe transportului rutier – activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier contra cost (casă de expediții).

licenta

Calitatea serviciilor noastre

RavCar transporta zilnic sute de tone de mărfuri în cele mai sigure condiții, cu respectarea termenilor de livrare. Clienții noștri au certitudinea, datorită procedurilor de siguranță implementare la nivel de societate, că de fiecare marfă transportată va ajunge la destinație nedeteriorată. Indiferent de tipul de marfă transportat vă asigurăm că remorcile noastre vor fi de fiecare dată curate și echipate cu întreaga gamă de echipamente necesare: chingi, covorașe antiderapante, extinctoare, lanțuri, etc.

Pentru noi Profesionalismul înseamnă să Îti cum să faci, când să faci Îi să si faci ! (by Monica BURIAN)

14642393_1856207557928140_7916327895196042807_n

14716248_1856207301261499_966160412324058159_n

RavCar: ISO 9001 ȘI ISO 14001

RavCar este certificatăconform standardelor ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004.

logo_iso

Ce este ISO 9001:2008 ?
Este un standard internațional ce conține criterii pentru documentarea, implementarea și certificarea unui Sistem de Management al Calității. Acest standard este util organizațiilor care trebuie să își demonstreze capacitatea lor de a furniza produse sau servicii care să îndeplinească atât cerințele clienților cât și cerințele legale și de reglementare aplicabile.

Ce este ISO 14001:2004 ?
Acest standard furnizeazăliniile directoare cu privire la elementele unui sistem de management de mediu și implementarea acestuia, și trateazăprincipalele probleme implicate.

Certificarea AEO

Începând cu data de 1 ianuarie 2008, statele membre pot acorda la cerere, statutul de operator economic autorizat (AEO) oricărui operator economic stabilit în Comunitate şi care îndeplineşte criterii determinate la nivel comunitar privind sistemele de control, standardele practice de competenta sau clarificarile profesionale, solvabilitatea financiară şi antecedentele în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor vamale.

Obţinerea statutului de AEO nu constituie o obligaţie impusă operatorilor economici; dimpotrivă, decizia de a solicita sau nu acest statut le aparţine, iar alegerea se face în funcţie de situaţia lor specifică. De asemenea, operatorii economici autorizaţi nu sunt obligaţi să ceară ca partenerii lor de afaceri să obţină, la rândul lor, statutul de AEO.

Dispoziţiile legale privind procedura de autorizare AEO sunt REGULAMENTUL (U.E) NR.952/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, Regulamentul (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, Regulamentul Delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei şi Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 1486/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat.

Conform articolului 38 din Regulamentul 952/2013 există două tipuri de autorizatii AEO:

AEOC – simplificări vamale;

AEOS – securitate ÅŸi siguranţă;

Ambele tipuri de autorizaţii pot fi deţinute în acelaşi timp, prin eliberarea unei autorizaţii combinate.

Principalele avantaje de care beneficiază titularii autorizaţiilor AEO sunt în funcţie de tipul de autorizaţie:
Facilitarea accesului la simplificările vamale;

Accesul la simplificările vamale se face în conformitate cu reglementările vamale în vigoare, fără a fi condiţionat de obţinerea statutului AEO. Cu toate acestea, în cazul în care persoana care solicită o simplificare este titularul unei autorizaţii AEOC, autoritatea vamală nu va reexamina acele condiţii care au fost deja verificate la acordarea statutului de AEO.
Reducerea numărului de controale fizice şi documentare;

Tratament prioritar al transporturilor în cazul în care sunt selectate pentru control;

Posibilitatea de a alege amplasamentul pentru efectuarea controalelor;

AEO pot solicita redirecţionarea controlului vamal cerut către un alt amplasament, unde fie va dura cel mai scurt timp, fie va antrena cele mai mici costuri pentru AEO. Cu toate acestea, decizia respectivă se află sub rezerva acordului autorităţii vamale în cauză.
Posibilitatea de a fi notificat prealabil;

Reducerea setului de date care trebuiesc incluse în declaraţiile sumare.

Aceste ultime două beneficii sunt aplicabile începând cu 1 iulie 2009 deţinătorilor de autorizatii AEOS.
Orice operator economic care îndeplineşte criteriile şi dobândeşte statutul de AEO poate beneficia de avantaje care nu sunt direct legate de aspectele vamale ale activităţii sale profesionale.

Investiţiile efectuate de operatori pentru îmbunătăţirea standardelor lor de securitate şi siguranţă pot produce efecte pozitive semnificative în următoarele domenii: vizibilitate şi trasabilitate, siguranţa personalului, elaborarea de standarde, selectarea furnizorilor şi investiţii, siguranţa transporturilor şi a mijloacelor de transport, sensibilizare şi competenţe privind infrastructura de organizare, colaborarea dintre participanţii la lanţul de aprovizionare, investiţii în tehnologie proactivă şi respectarea voluntară a normelor de securitate.

Dintre exemplele de avantaje indirecte care ar putea rezulta din aceste efecte pozitive, enumerăm următoarele:

reducerea furturilor ÅŸi a pierderilor;

mai puţine întârzieri în transporturi;

un sistem de planificare îmbunătăţit;

sporirea fidelităţii clienţilor;

creÅŸterea gradului de angajament al personalului;

reducerea numărului de incidente de securitate şi siguranţă;

reducerea costurilor controalelor pentru furnizori şi consolidarea cooperării;

reducerea criminalităţii şi a actelor de vandalism;

prevenirea problemelor datorită recunoaşterii angajaţilor;

îmbunătăţirea securităţii şi a comunicării dintre partenerii implicaţi în lanţul logistic.

Autorizatiile AEO sunt eliberate către solicitant şi nu către clienţii acestuia. În consecinţă, de avantajele care decurg din statutul de AEO pot beneficia numai operatorii economici autorizaţi.

Exemple privind modalităţile prin care un AEO ar putea să consolideze securitatea lanţului său logistic:

lanţul logistic poate fi considerat complet securizat dacă AEO este răspunzător pentru întregul lanţ logistic (de exemplu, dacă AEO este în acelaşi timp şi exportator, şi transportator);

AEO colaborează cu alţi AEO sau cu agenţi economici care îndeplinesc cerinţe echivalente;

AEO încheie cu partenerii săi de afaceri acorduri contractuale privind securitatea;

subcontractanţii (de exemplu, transportatorii) la serviciile cărora recurge AEO sunt selectaţi pe baza respectării anumitor norme de securitate;

containerelor li se aplică „sigilii de înaltă securitate” care respectă standardul ISO-PAS 17712;

containerele sunt controlate în spaţiile subcontractantului, la terminalul de livrare şi în spaţiile destinatarului, pentru a verifica dacă au fost sigilate corespunzător;

înainte de încheierea oricăror acorduri contractuale, se ţine seama de informaţiile generale primite din partea organismelor responsabile cu înregistrarea societăţilor (acolo unde acest lucru este posibil) şi a produselor partenerului (mărfuri cu factor ridicat de risc şi mărfuri sensibile etc.);

se utilizează instalaţii care sunt reglementate de certificate internaţionale sau europene privind conformitatea cu criteriile de securitate (de exemplu, codul ISPS şi standardele pentru operatorii abilitaţi);

Pentru operatorii economici stabiliţi în România, autorizatiile de operator economic autorizat pot fi obţinute, la cerere, de la Direcţia Generală a Vămilor de oricare dintre operatorii economici, implicaţi în lanţul logistic internaţional, cum ar fi: producătorii, exportatorii, expeditorii de mărfuri, deţinătorii de antrepozit vamal, reprezentanţii vamali, transportatorii, sau importatorii.
În vederea asigurării transparenţei procedurii de evaluare a criteriilor AEO, au fost introduse prin OPANAF nr.1486/ 29.04.2016, urmatoarele elemente de noutate:

chestionarul de autoevaluare şi instrucţiunile de completare. Acestea au rolul de a ajuta operatorul economic să îşi evalueze nivelul de conformitate înainte de a solicita eliberarea unei autorizaţii AEO. Operatorii economici sunt încurajaţi să contacteze autoritatea vamală în cazul în care au nevoie de clarificări suplimentare privind completarea chestionarului;

lista de verificare (anexa 1), planul de audit (anexa 2), modelul raportului de audit (anexa 3) si registru de evidenta a autorizatiilor AEO (anexa 4)
Informaţii suplimentare referitoare la concepul de operator economic autorizat, se regăsesc în Ghidul AEO elaborat de Comisia Europeană. Pentru a obţine mai multe informaţii privind modul de completare a cererii de autorizaţie AEO, respectiv procedura de autorizare, persoanele interesate se pot adresa Direcţia Generală a Vămilor, în scris, la adresa,Str. Alexandru Ivasiuc nr 34-40, sector 6, Bucureşti sau la adresa de e-mail: aeo_ro@customs.ro sau la nr. de telefon: 021.313.83.51.

sursa: ANAF- Directia Natională a Vămilor

AEO

Tipuri de paleți

Conform standardizării internaționale (ISO) există în prezent 6 tipuri de paleți destinați depozitării, stivuirii, manipulării și transportului de mărfuri, realizate din lemn, plastic sau metal.

Pentru modelele europene de europaleți există umătoarele dimensiuni standardizate:

EUR 1
Dimensiune: 800×1200
Certificare: UIC 435-2/EUR 1. ISPM 15
Capacitate: 1500 kg

EUR 2
Dimensiune: 1200×1000
Certificare: UIC 435-2/EUR 2. ISPM 15
Capacitate: 1250 kg

EUR 3
Dimensiune: 1000×1200
Certificare: UIC 435-2/EUR 3. ISPM 15
Capacitate: 1500 kg

EUR 6
Dimensiune: 800×600
Certificare: UIC 435-2/EUR 6. ISPM 15
Capacitate: 750 kg

Palet tip ½
Dimensiune: 600×800
Certificare: ISPM 15, certificat de producător
Capacitate: 750 kg

Avantajele și dezavantajele paleților din plastic:
Paleții realizați din plastic au o durată de viață lungă, rezistă la sute de manipulări, nu prind miros de la mărfurile transportate, sunt ușor de igienizat, au o greutate scăzută, rezistă la toxicitate mare, la coroziune și au o rezistență ridicată la foc. În schimb dezavantajele legate de utilizarea acestor paleți sunt legate de costurile ridicate, de dificultatea mare de reparare.

Legea Macron !

Începând cu data de 1 iulie 2016, cabotajul, transportul internațional și transportul intracomunitar pe teritoriul Franței intră sub incidența Legii Macron. Fiind în vigoare începând cu data de 1 iulie 2016, Legea atinge toate societățile comerciale care au sediu în afara Franței și care efectuează activități de transport rutier sau activităţi de punere la dispoziţie a angajaţilor temporari în domeniul
transporturilor rutiere sau maritime. Scopul oficial al acesteia este de proteja angajaţii din sectorul rutier şi a personalului navigant, prin intermediul unor instrumente de control adaptate. În concret este vorba despre un document de detașare care se completează de către angajator prin care acesta aduce la cunoștința salariaților informații legate de efectuarea transportului pe teritoriul Franței și salariul minim pe economie în vigoare în plată în Franța.

De asemenea pentru implementarea legii Macron angajatorul are obligația să numească o persoană în relația cu autoritățile franceze pentru implementarea legii.

Domeniul de aplicare se referă la contracte de prestări servicii transnaţionale, dacă destinatarul prestaţiei îşi are sediul sau operează în Franţa: transport internaţional având drept destinaţie/punct de plecare Franţa, cabotajul (tranzitul nu este vizat).
• Mobilitate în interiorul grupului.
• Punerea la dispoziţie a unor angajaţi temporari de către o societate comercială cu sediul în străinătate, unei societăţi comerciale cu sediul în Franţa.
• Tipul de vehicul utilizat (greu sau uşor) nu reprezintă un criteriu determinant.
• Natura transportului (mărfuri sau pasageri) nu reprezintă un criteriu determinant.
• Persoanele fizice autorizate nu sunt vizate

Surse:
www.untrr.ro
www.developpement-durable.gouv.fr